BILET NA STAŻ

Rekrutacja : 01.08.2018r.- 30.03.2019r.

Cel projektu

Naszym zadaniem jest ułatwienie młodym osobom do 29 roku życia szansy na znalezienie zatrudnienia poprzez realizację staży zawodowych.

Według danych portalu praca.pl co trzeci stażysta w Polsce otrzymuje propozycję stałego zatrudnienia w firmie gdzie realizował staż.

Realizacja stażu zawodowego to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego, które na pewno wzbogaci twoje CV.

Dla kogo?

Projekt „Bilet na staż” jest skierowany dla osób, które:

– zamieszkują na terenie województwa opolskiego

– nie ukończyły 30 roku życia

– są bierne zawodowo ( nie pracują i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne)

– nie uczestniczą  w kształceniu w trybie dziennym

– w momencie przystąpienia nie uczestniczą w szkoleniach współfinansowanych ze środków publicznych

Co oferujemy?

 • płatny staż zawodowy
  – zorganizowany zgodnie z preferencjami zawodowymi Uczestników Projektu na okres 3-6 miesięcy, przy czym wysokość stypendium za jeden miesiąc stażu wynosi 997,40 zł netto

 • kursy/szkolenia zawodowe
  – pozwalające podnieść posiadane lub zdobyć całkiem nowe kwalifikacje i umiejętności; kwota przeznaczona na szkolenia dla 15 Uczestników zrekrutowanych przez Lidera Projektu to 2800 zł netto/ 1 osoba

 • indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego
  – jest utworzona dzięki wsparciu psychologa i doradcy zawodowego, którzy poprzez specjalne testy i rozmowy wskazują najbardziej odpowiednią drogę rozwoju zawodowego Uczestnika Projektu

 • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
  – to weekendowe spotkania w małych grupach. To czas zarówno na integrację Uczestników Projektu, jak też rozmowę o rynku pracy. Poruszane tematy dotyczą:
  – dyskryminacji pionowej i poziomej na rynku pracy
  – zawody stereotypowo „męskie” i „żeńskie”
  – możliwe formy zatrudnienia
  – przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej
  – przykładowe testy rekrutacyjne
  – symulowane rozmowy rekrutacyjne
  – opracowanie dokumentów aplikacyjnych

Ile to kosztuje?

Udział w Projekcie „Bilet na staż” jest całkowicie bezpłatny. Jednym kapitałem, który muszą przekazać uczestnicy to swoje zaangażowani i zmotywowanie!

My zapłacimy Tobie za:

– stypendium stażowe

– szkolenie

– stypendium szkoleniowe

– koszty dojazdu

Co możesz zyskać?

– zdobycia doświadczenia zawodowego,

– zrealizowania szkoleń kwalifikacyjnych,

– utworzenia swojej ścieżki kariery,

– skorzystania z wsparcia psychologa i doradcy zawodowego,

– odnalezienia się na rynku pracy poprzez jego poznanie,

WYPEŁNIJ FORMULARZ i weź udział w projekcie!

Dokumenty do pobrania

Regulamin projektu

Dokumenty dla uczestnika

Dokumenty dla stażysty

Dokumenty dla pracodawcy

Dofinansowanie projektu z UE: 863 347,17 zł

Projekt realizowany jest przez: